March 31, 2019

ผู้เขียน      กชกร พรมไชย   

รายละเอียดหนังสือ

ขนาดรูปเล่ม     :  105 x 170 x 14 มม.

เนื้อในพิมพ์      :  ขาวดำ...

March 30, 2019

ปีกุน ธาตุดิน 2562

การเปลี่ยนปีใหม่ตามระบบปฏิทินจีนถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง  โดยเฉพาะในเรื่องพลังงานดีและพลังงานเสีย อันเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับการโคจรของระบบดวงดาวบนฟา...

March 28, 2019

ปีกุนธาตุดิน 2562 ปีนี้มีพลังงานธาตุครบห้าธาตุ ส่งผลให้ธุรกิจโดยรวมมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าดีขึ้นแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ  

  • ธาตุที่มีอิทธิพลแห่งปีคือธาตุดิน...

March 27, 2019

เรื่องสำคัญอันดับแรกในทางฮวงจุ้ยที่จะต้องปฏิบัติทุกปีก็คือ การจัดฮวงจุ้ยบ้านและที่ทำงาน การรู้ทิศดีทิศเสียในแต่ละปีเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะตำแหน่งของ...

March 26, 2019

ปีกุน ขึ้นครองอำนาจประจำปี

ปีกุนปีนี้ได้ขึ้นครองอำนาจแห่งปี กอปรกับปีนี้มีดาวหมายเลข 9 จรมาอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศประจำตัว ได้นำโชคหลายด้านให้เกิดเป็...

January 1, 2018

ผู้เขียน    กชกร  พรมไชย

รายละเอียดหนังสือ

ขนาดรูปเล่ม     :  106 x 170 x 14 มม.

เนื้อในพิมพ์      :  ขาวดำ...

January 1, 2017

ผู้เขียน    กชกร  พรมไชย

หนังสือ    250.00 บาท (รวมปฏิทินและค่าจัดส่งเฉพาะภายในประเทศ)

“ปี 2560 เป็นปีระกาหรือไก่ ธาตุไฟพลังหยิน มีลักษณะเป...

January 1, 2017

พลังชี่ คือ พลังงานของลม อากาศ (ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ฯลฯ) แสงอาทิตย์ แสงจันทร์ และแสงดาวต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิต ร่างกาย และจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ติดตัว...

January 1, 2017

มีตำนานเล่าว่า ครั้งหนึ่งเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์ ต้องการเลือกสัตว์ 12 ชนิด มาเป็นตัวแทนชื่อเรียก 12 นักษัตรในปฏิทิน จึงประกาศให้สัตว์ทั้งหลายมาวิ่งแข่งขันกัน เพื่อคัด...

January 1, 2017

การไหว้พระราหู ควรไหว้ในกรณีที่เมื่อคุณมีเรื่องทำให้รู้สึกติดขัด มีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิต โดยมีหลักปฏิบัติ 4 ข้อ ดังนี้

1. ใช้ของดำ 8 อย่าง โดยแบ่งของทุกอย่างเป็น 8...

Please reload

fullsizeoutput_2a41.jpeg
บทความ
ลิงค์เชื่อมโยง
Calendar 2019.jpeg
ปฎิทินฤกษ์ดีปีกุน ธาตุดิน 2562