January 1, 2017

พลังชี่ คือ พลังงานของลม อากาศ (ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ฯลฯ) แสงอาทิตย์ แสงจันทร์ และแสงดาวต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิต ร่างกาย และจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ติดตัว...

January 1, 2017

มีตำนานเล่าว่า ครั้งหนึ่งเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์ ต้องการเลือกสัตว์ 12 ชนิด มาเป็นตัวแทนชื่อเรียก 12 นักษัตรในปฏิทิน จึงประกาศให้สัตว์ทั้งหลายมาวิ่งแข่งขันกัน เพื่อคัด...

January 1, 2017

การไหว้พระราหู ควรไหว้ในกรณีที่เมื่อคุณมีเรื่องทำให้รู้สึกติดขัด มีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิต โดยมีหลักปฏิบัติ 4 ข้อ ดังนี้

1. ใช้ของดำ 8 อย่าง โดยแบ่งของทุกอย่างเป็น 8...

Please reload

fullsizeoutput_2a41.jpeg
บทความ
ลิงค์เชื่อมโยง
Calendar 2019.jpeg
ปฎิทินฤกษ์ดีปีกุน ธาตุดิน 2562