March 30, 2019

ปีกุน ธาตุดิน 2562

การเปลี่ยนปีใหม่ตามระบบปฏิทินจีนถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง  โดยเฉพาะในเรื่องพลังงานดีและพลังงานเสีย อันเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับการโคจรของระบบดวงดาวบนฟา...

March 28, 2019

ปีกุนธาตุดิน 2562 ปีนี้มีพลังงานธาตุครบห้าธาตุ ส่งผลให้ธุรกิจโดยรวมมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าดีขึ้นแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ  

  • ธาตุที่มีอิทธิพลแห่งปีคือธาตุดิน...

March 27, 2019

เรื่องสำคัญอันดับแรกในทางฮวงจุ้ยที่จะต้องปฏิบัติทุกปีก็คือ การจัดฮวงจุ้ยบ้านและที่ทำงาน การรู้ทิศดีทิศเสียในแต่ละปีเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะตำแหน่งของ...

March 26, 2019

ปีกุน ขึ้นครองอำนาจประจำปี

ปีกุนปีนี้ได้ขึ้นครองอำนาจแห่งปี กอปรกับปีนี้มีดาวหมายเลข 9 จรมาอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศประจำตัว ได้นำโชคหลายด้านให้เกิดเป็...

January 1, 2018

ผู้เขียน    กชกร  พรมไชย

รายละเอียดหนังสือ

ขนาดรูปเล่ม     :  106 x 170 x 14 มม.

เนื้อในพิมพ์      :  ขาวดำ...

January 1, 2017

ผู้เขียน    กชกร  พรมไชย

หนังสือ    250.00 บาท (รวมปฏิทินและค่าจัดส่งเฉพาะภายในประเทศ)

“ปี 2560 เป็นปีระกาหรือไก่ ธาตุไฟพลังหยิน มีลักษณะเป...

Please reload

fullsizeoutput_2a41.jpeg
บทความ
ลิงค์เชื่อมโยง
Calendar 2019.jpeg
ปฎิทินฤกษ์ดีปีกุน ธาตุดิน 2562