top of page

จากใจผู้จัดทำ

ทุกสรรพสิ่งในจักรวาล ชีวิตทุกคนล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมชาติ คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย หลีกหนีไม่พ้น หรือเจริญแล้วก็เสื่อม ไม่สามารถปฏิเสธกฎข้อนี้ไปได้ ดังคัมภีร์อี้จิงที่ว่าด้วยไตรลักษณ์ ซึ่งกล่าวถึงวัฏจักรการเกิดขึ้น คงอยู่ และดับไปของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่มาของศาสตร์ฮวงจุ้ย

 

ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์เก่าแก่ของชาวจีนโบราณ  ว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานและความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ตาม

 

ศาสตร์ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่น่าพิศวง น่าสนใจ หลักการของศาสตร์ฮวงจุ้ยครอบคลุมตั้งแต่ระดับเล็กที่สุดไปจนถึงระดับใหญ่ที่สุด มุ่งเน้นที่จะควบคุมการไหลเวียนของพลังชี่ ด้วยการเลือกชัยภูมิ ทิศทาง และการจัดวางอย่างสมดุลเหมาะสม มีสาระสำคัญคือ หยิน-หยาง พลังชี่ เบญจธาตุ ไตรภาคี และดาวจร (Flying Stars) ซึ่งศาสตร์นี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและศรัทธาของแต่ละคน ที่สำคัญคือการรู้ย่อมดีกว่าการไม่รู้อะไรเลย

 

ในยุคการแข่งขันปัจจุบัน การดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจต่างๆ ยากขึ้น ซับซ้อนขึ้น มีทั้งความสำเร็จและล้มเหลว ทั้งที่ทราบและไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งมีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ เช่น โชคชะตาซึ่งขึ้นอยู่กับวัน เดือน ปีเกิด แม้เราไม่สามารถเลือกเกิดได้ หรือไม่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาได้ แต่เราก็สามารถพิสูจน์ทราบ พยายามหาหนทาง แสวงหาความสำเร็จและสาเหตุความล้มเหลวเหล่านั้นได้โดยการใช้หลายศาสตร์ แต่ศาสตร์หนึ่งที่คนจีนโบราณใช้มาแล้วได้ผลตลอด ก็คือโหราศาสตร์และฮวงจุ้ย ซึ่งนำมาช่วยในการทำนาย การคาดคะเนเวลา การกะจังหวะของเหตุการณ์ต่างๆ โดยทำให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ การแข่งขัน โอกาส พฤติการณ์ ตามสภาพการณ์นั้นๆ เช่น เมื่อมีการพยากรณ์ว่าอากาศจะหนาวมาก เราก็จะจัดเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วย เช่นเดียวกันถ้าหากเราไม่ต้องการชีวิตที่ย่ำแย่ เราก็ต้องเอาการทำนายเหตุการณ์ภายหน้าเข้ามาช่วย เป็นต้น

 

การรู้ศาสตร์ฮวงจุ้ยจะช่วยเป็นที่ปรึกษากว้างขึ้น ทำอะไรรอบคอบขึ้น เพราะเป็นศาสตร์ที่เป็นเหตุเป็นผลที่ทุกคนรู้สึกได้ และผู้ที่มีความรอบรู้ หูตาไว ฉลาดและเปิดกว้าง จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้ได้รับผลกระทบน้อยลงหรือหายไป เพราะดวงชะตาของคนเรามีขึ้นมีลง ช่วงใดที่ดวงดีก็ส่งเสริม ช่วงใดดวงตกก็หลีกเลี่ยงและบรรเทาได้ เพราะเรารู้ล่วงหน้า ขณะเดียวกันการทำบุญก็จะช่วยลดกรรมของเราได้ ส่วนการศึกษาเปิดกว้างทุกด้านก็จะช่วยเพิ่มโอกาส ทำให้ชีวิตดีขึ้นยิ่งกว่า

 

การศึกษาหลักการฮวงจุ้ยที่ดีนั้น จะต้องไม่จำกัดตนเอง ควรเปิดใจให้กว้างในการศึกษา ค้นหาข้อมูลอย่างกว้างขวาง มีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น หมั่นฝึกฝนตลอดเวลา และหาวิธีการเรียนการใช้ให้เข้าใจมิใช่จดจำ แล้วนำฮวงจุ้ยมาใช้อย่างถูกต้อง ก็จะนำไปสู่ชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย มั่งคั่ง และปลอดภัย

 

ดิฉันหวังว่าเว็บไซด์นี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการนำหลักฮวงจุ้ยไปปรับใช้กับตัวเอง ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรับพลังดี หลีกเลี่ยงพลังร้าย ให้มีความรักความสามัคคีกัน มีการงานการเงินเจริญรุ่งเรือง สุขภาพดีมีสุขตลอดไป

 

Kotchakorn  Promchai

IMG_4545.JPEG
ThreeColourEggPosterV2.png
หนังสือฮวงจุ้ยกับโชคชะตา ปีฉลู ธาตุทอง 2021 โดย อ. กชกร พรมไชย
ปฎิทินฤกษ์ดี ปีฉลู 2021
หนังสือฮวงจุ้ยกับโชคชะตา
ปีฉลู ธาตุทอง 2021
bottom of page