top of page
  • กชกร พรมไชย

พลังชี่ พลังหยิน พลังหยาง


หยินหยาง (Yin and Yang)
สัญลักษณ์หยิน-หยาง (Yin and Yang) : ภาพโดย ทนง สุมดาอิ่ม

พลังชี่ คือ พลังงานของลม อากาศ (ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ฯลฯ) แสงอาทิตย์ แสงจันทร์ และแสงดาวต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิต ร่างกาย และจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ติดตัวมาแต่เกิด พลังชี่ของคนต้องสอดประสานกลมกลืนกับพลังชี่ของดินและฟ้า ดังนั้น การเคลื่อนไหวของพลังชี่ที่สะดวกไม่ติดขัด จึงกลายเป็นสูตรสำเร็จในการตั้งถิ่นฐาน กำหนดลักษณะสถาปัตยกรรม การใช้สอยภายในอาคาร การออกแบบภูมิสถาปัตย์และสภาพแวดล้อม รวมถึงการควบคุมการใช้พลังงานอย่างประหยัด โดยอาศัยแสงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความชื้น แหล่งน้ำ และทิศทางลม เป็นปัจจัยในการเลือกชัยภูมิเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน ให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงความเชื่อศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีกรรมในเรื่องจิตวิญญาณที่สัมผัสจับต้องไม่ได้ หรือชั่งตวงวัดไม่ได้ด้วย


พลังหยิน พลังหยาง คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตรงข้ามกันที่เกิดขึ้นเป็นวัฏจักรนำไปสู่ความสมดุล เช่น หยิน คือ แผ่นดิน กลางคืน ผู้หญิง หยาง คือ ท้องฟ้า กลางวัน ผู้ชาย เป็นต้น มีอิทธิพลทั้งด้านที่เป็นประโยชน์ และด้านที่เป็นภัยร้ายแรง ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลกนี้ ดังนั้น การจัดบ้านและที่ทำงานให้สมดุลนั้น ต้องไม่มืดหรือสว่างเกินไป โปร่งโล่งมีลมไหลผ่าน สะอาด มีแสงส่องถึง ถือเป็นพลังชี่หยางอันยอดเยี่ยม หากมีของตกแต่งมากเกินไป จนทำให้ทางเดินของลมและแสงอุดตัน เกิดสภาพนิ่งเป็นหยิน ย่อมส่งผลให้สุขภาพแย่ คิดการงานไม่ออก ฉะนั้นการงาน ภาวะอารมณ์ และสุขภาพ ก็จะพลอยย่ำแย่ตามไปด้วย


2,231 views

Comments


IMG_4545.JPEG
ThreeColourEggPosterV2.png
หนังสือฮวงจุ้ยกับโชคชะตา ปีฉลู ธาตุทอง 2021 โดย อ. กชกร พรมไชย
ปฎิทินฤกษ์ดี ปีฉลู 2021
หนังสือฮวงจุ้ยกับโชคชะตา
ปีฉลู ธาตุทอง 2021
bottom of page