top of page
  • กชกร พรมไชย

เลขที่บ้านนั้นสำคัญไฉน?เลขที่บ้าน เป็นสิ่งบ่งบอกเฉพาะเจาะจงที่อยู่ของบ้าน บ้านแต่ละหลังจะมีความหมายของเลขที่แตกต่างกันไป ที่สำคัญ จะสื่อถึงใคร และมีบุคลิกลักษณะนิสัยอย่างไร ฉบับนี้เรามาเรียนรู้วิธีเสริมพลังดีๆ ให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านให้ได้รับความสุข ความเจริญรุ่งเรืองและปลอดภัยกันค่ะ


วิธีคำนวณ ให้บวกเลขทุกตัวให้เหลือเพียงตัวเดียว เช่น บ้านเลขที่ 1234 ให้นำ 1+2+3+4 = 10 แล้วนำ 1+0 = 1 แล้วดูความหมาย 1 ว่าเป็นอย่างไร


การติดเลขที่บ้าน มี 3 ตำแหน่ง คือ

1. ติดด้านซ้ายมือของประตูบ้านหรือประตูรั้วเมื่อยืนหันหน้าเข้าบ้าน เพื่อต้องการความมีอำนาจบารมี ชื่อเสียง และความมั่นคงทางการงาน

2. ติดด้านขวามือของประตูบ้านหรือประตูรั้วเมื่อยืนหันหน้าเข้าบ้าน เพื่อต้องการความมั่งคั่งทางการเงิน

3. ติดระหว่างกลางด้านบนประตูบ้านหรือประตูรั้วเมื่อยืนหันหน้าเข้าบ้าน เพื่อต้องการความสงบสุข และต้องการให้ผู้อยู่อาศัยชอบอยู่บ้านมากกว่าออกนอกบ้าน


เลขที่บ้านได้มา 2 ทางเลือก คือ

1. ได้โดยอัตโนมัติ เป็นโชคจากสวรรค์ ผลลัพธ์ที่ได้รับแล้วแต่โชคชะตาชีวิตของแต่ละคน

2. ได้จากการเลือกของคุณเอง เป็นโชคที่กำหนดขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้รับคือยิ่งทำยิ่งได้ แต่จะได้รับมากแค่ไหนขึ้นกับตัวเลขนั้นๆ ด้วย


ไม่ว่าเลขที่บ้านจะเป็นเลขใด การจัดวางของตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านต่างๆ ก็เป็นเรื่องสำคัญที่มาช่วยเสริมสร้างพลังดีๆ ให้เกิดขึ้นกับบ้าน และผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านได้เช่นกัน ในที่นี้ขอยกตัวอย่างมา 2 ประการ ดังนี้

1. เสริมธุรกิจการงาน การเงิน และการเรียน ให้มีความอัจฉริยะ ขยันอดทน รู้คิดการเอาชนะปัญหาอุปสรรค เพื่อผ่านพ้นวิกฤติในสถานการณ์ที่ตึงเครียด และพบกับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสำเร็จ สมหวัง ได้เลื่อนยศตำแหน่ง

2. เสริมสุขภาพ ชื่อเสียงอำนาจบารมีและการยอมรับ ให้มีสุขภาพดีแข็งแรงอายุยืน มีอิทธิพลดึงดูดใจคนให้มารักเมตตา คอยช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์อยู่เสมอ และเพิ่มพลังให้ดูน่าเกรงขามน่านับถือ เป็นที่ยอมรับจากสังคม


ความหมายของเลขที่คำนวณได้มีดังนี้


หมายเลข 1 สื่อถึง ผู้ชาย ผู้นำ หัวหน้าทุกสายงาน เป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่าง มีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ใฝ่สูง มีสติปัญญาดี ชอบอิสระ ต้องการความสำเร็จชัยชนะเสมอ และมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย

เสริมธุรกิจการงาน การเงิน และการเรียน : วางม้าแห่งชัยชนะ รูปผู้นำ ถ้วยรางวัล เครื่องประดับชั้นสูง หรือวัตถุที่สูงศักดิ์ ไว้ในทิศเหนือของบ้าน

เสริมสุขภาพ ชื่อเสียงอำนาจบารมี และการยอมรับ : วางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ หรือเทพผู้ชาย ไว้กลางบ้าน


หมายเลข 2 สื่อถึง ผู้หญิง แพทย์ พยาบาล ผู้ส่งสาร ครูอาจารย์ กุ๊ก เชฟ ผู้จำหน่ายเครื่องดื่ม นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ เป็นคนนุ่มนวล ร่าเริง มีเสน่ห์อ่อนโยน ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น ชอบวิตกกังวล ห่วงเรื่องสมบัติ ต้องการความเป็นใหญ่ ชอบควบคุมผู้อื่น

เสริมธุรกิจการงาน การเงิน และการเรียน : วางน้ำเคลื่อนไหว วางคริสตัล เครื่องประดับ หรือลูกแก้วหลากสีไว้ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน

สริมสุขภาพ ชื่อเสียงอำนาจบารมี และการยอมรับ : วางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ หรือเทพผู้หญิงไว้ในกลางบ้าน


หมายเลข 3 สื่อถึง นักสู้ นักรบ ช่างทำอาวุธ ช่างตัดผม ทหาร ตำรวจ แพทย์ผ่าตัด คนหนุ่มสาว บุคคลที่ใช้ชอบกำลังกายมากกว่าการใช้ความคิด เป็นคนท่าทางองอาจสง่าผ่าเผย ขยันไม่ชอบอยู่นิ่ง กล้าหาญ เปิดเผย โกรธง่ายบางครั้งใจร้าย มักเกิดความขัดแย้งง่าย ชอบเอาชนะ อาจแข็งแกร่งภายนอกแต่อ่อนแอกับสถานการณ์ที่แข่งขันสูง และงานที่เครียด

เสริมธุรกิจการงาน การเงิน และการเรียน : วางองค์เทพนักสู้ที่มีชัยชนะ องค์ฮกลกซิ่ว หรือเทพที่ทำด้วยโลหะไว้ในทิศตะวันออกของบ้าน

เสริมสุขภาพ ชื่อเสียงอำนาจบารมี และการยอมรับ : ตั้งแจกันใส่ดอกไม้สีแดง โคมไฟ ไว้กลางบ้าน และขจัดความรกรุงรัง ข้าวของที่ไม่ใช้แล้วออกไปจากบ้านอยู่เสมอ


หมายเลข 4 สื่อถึง นักพูด นักเขียน ครูอาจารย์ ล่าม ตัวแทน ช่างภาพ นักเดินทาง บุรุษไปรษณีย์ คนชอบค้าขาย บุคคลที่มีสติปัญญาดี มีไหวพริบ มีความจำดี มีความสามารถทางจิตวิทยาสูง เป็นคนพูดจาไพเราะ ฉลาด เปลี่ยนใจง่าย ชอบการสื่อสาร และชอบสังคม

สริมธุรกิจการงาน การเงิน และการเรียน : ปลูกต้นไม้ใหญ่วางน้ำผุด นกคู่ พู่กันจีนสี่แท่ง เครื่องดนตรี หรือโคมไฟ ไว้ในทิศตะวันออกเฉียงใต้

เสริมสุขภาพ ชื่อเสียงอำนาจบารมีและการยอมรับ : วางเทพที่นับถือ ตั้งดอกไม้กลิ่นหอม แผนที่โลก หรือหนังสือดีๆ ไว้กลางบ้านหมายเลข 5 สื่อถึง ผู้มีอำนาจ นักบวช แพทย์ นักวิชาการ ผู้พิพากษา ทนายความ ครู-อาจารย์ บุคคลที่สามารถประสานงานได้ทุกทิศ ชอบความยุติธรรมหากไม่เป็นกลางจะมีแต่เรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นจากการที่ควบคุมตนเองไม่ได้ ชอบยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง เป็นคนช่างคิด ช่างวางแผน ฉลาดมีปฏิภาณ เปิดเผย มักอุบัติเหตุและคดีความได้ง่าย

เสริมธุรกิจการงาน การเงิน และการเรียน : ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือบูชา ตั้งน้ำเต้า ตู้หนังสือ หรือวัตถุโบราณ ไว้กลางบ้าน

เสริมสุขภาพ ชื่อเสียงอำนาจบารมีและการยอมรับ : ตกแต่งด้วยข้าวของที่ทำด้วยโลหะ หรือแขวนระฆังโลหะไว้ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านหมายเลข 6 สื่อถึง ศิลปิน นักแสดง นักการเงิน นักลงทุน แพทย์ คนชอบค้าขาย บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นหาสิ่งใหม่อยู่เสมอ ชอบงานศิลปะ ชอบสังคม รักครอบครัวมีเพื่อนฝูงมาก เป็นคนมีเสน่ห์ รักสวยรักงาม ชอบการลงทุนที่เสี่ยง มักมีโชคฟลุ้ก ชอบความบันเทิงความสนุกสนานอยู่เสมอ

เสริมธุรกิจการงาน การเงิน และการเรียน : ตั้งโถสมบัติ เรือขนเงิน ลูกโลก ของมงคลต่างๆ ไว้ใกล้ประตูทางเข้าบ้าน

เสริมสุขภาพ ชื่อเสียงอำนาจบารมีและการยอมรับ : ตั้งแจกันดอกไม้สด เครื่องดนตรี รูปภาพที่สวยงาม เครื่องประดับ หรือองค์พระพิฆเนศ ไว้ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านหมายเลข 7 สื่อถึง นักคิด นักวางแผน ช่างก่อสร้าง ช่างยนต์ เกษตรกร คนใช้แรงงาน เจ้าของกิจการ เจ้าของโรงงาน ชอบค้าขาย ผู้คุม ทหาร-ตำรวจ ชอบการเดินทางตลอดเวลา เป็นบุคคลที่มีความอดทนสูง ทำงานสำเร็จที่ใช้เวลานาน เป็นคนประหยัดอดออม แบกรับภาระได้ดี เก็บความรู้สึกเก่ง เงียบขรึม ชอบสันโดษ ขี้ระแวงขี้หึง ชอบอิสระ มักมีเรื่องเสียใจ สูญเสีย หรือเรื่องของเสียของหายบ่อย

เสริมธุรกิจการงาน การเงิน และการเรียน : ขจัดความรกรุงรัง ทำให้บ้านโล่งโปร่ง สะอาด สว่าง และวางองค์พระยิ้ม องค์ฮกลกซิ่ว หรือวัตถุโบราณ ไว้กลางบ้าน

เสริมสุขภาพ ชื่อเสียงอำนาจบารมีและการยอมรับ : ตั้งน้ำเคลื่อนไหว หรือติดภาพวิวน้ำ หรือวางของตกแต่งที่ทำด้วยหิน หรือเซรามิก ไว้ในทิศตะวันตกของบ้านหมายเลข 8 สื่อถึง นักวางแผน นักธุรกิจ นักสังคมสงเคราะห์ นักมายากล นักเลง นักการเมือง คนชอบทำงานกลางคืน เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม ชอบชีวิตที่สุขสบายมีเพื่อนฝูงมาก ชอบสังคมบันเทิง ชอบดื่มชอบหาความสุขให้ตัวเองอยู่เสมอ และเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เป็นคนเสียงดังฟังชัดไม่กลัวคน เชื่อคนง่าย โมโหง่าย มักมีโชคลาภเสมอ ชีวิตมักเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลมีอำนาจ

สริมธุรกิจการงาน การเงิน และการเรียน : วางคริสตัล โถสมบัติ ลูกโลก แจกันใส่ดอกไม้สด น้ำเคลื่อนไหว (น้ำผุด ตู้ปลา) หรือกระจกเงา ไว้ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน

เสริมสุขภาพ ชื่อเสียงอำนาจบารมีและการยอมรับ : วางเทพที่นับถือ องค์พระยิ้ม หรือพระพิฆเนศ ไว้ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทำให้บ้านมีแสงสว่างโล่งโปร่งสะอาดเสมอหมายเลข 9 สื่อถึง นักท่องเที่ยว นักเคลื่อนไหว นักเสี่ยงโชค นักสื่อสาร นักประสานงาน เป็นบุคคลที่มีความสามารถทางเทคโนโลยี และสนใจทางศาสตร์เร้นลับ ชอบตื่นเต้นง่าย ชอบเดินทางท่องเที่ยว เป็นคนลึกลับไม่เปิดเผย เงียบขรึม และชอบสะสมสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เสริมธุรกิจการงาน การเงิน และการเรียน : วางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือไว้กลางบ้าน หมั่นสวดมนต์ ทำบุญ ทำทาน นั่งสมาธิเป็นประจำ และไม่ควรทิ้งบ้านไว้นานๆ

เสริมสุขภาพ ชื่อเสียงอำนาจบารมีและการยอมรับ : ขจัดความรกรุงรัง เปิดไฟให้สว่าง วางแจกันดอกไม้สีสดใส แผนที่โลก วางทีวี แผนที่โลก หรือโคมไฟ ไว้ในทิศใต้ของบ้าน


แม้ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ใดก็ตาม หากจัดบ้านให้สะอาด โล่งโปร่งอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างส่องจากภายนอกได้อย่างทั่วถึง และสมาชิกในบ้านมีความรักสามัคคี มีความเมตตาช่วยเหลือกันอย่างดีและให้อภัยกัน บ้านหลังนั้นย่อมเป็นบ้านดี ที่มีพลังแห่งความมั่งมีศรีสุขให้กับผู้อยู่อาศัยทุกคนอย่างแน่นอน

 

ขอขอบคุณ: การเงินธนาคาร คอลัมน์เกร็ดฮวงจุ้ย ฉบับพิมพ์พฤศจิกายน 2563


8 views

Comments


IMG_4545.JPEG
ThreeColourEggPosterV2.png
หนังสือฮวงจุ้ยกับโชคชะตา ปีฉลู ธาตุทอง 2021 โดย อ. กชกร พรมไชย
ปฎิทินฤกษ์ดี ปีฉลู 2021
หนังสือฮวงจุ้ยกับโชคชะตา
ปีฉลู ธาตุทอง 2021
bottom of page