top of page
  • กชกร พรมไชย

แนะ 5 ข้อเลือกที่ดินปลูกบ้าน อยู่แล้วเกิดโชคลาภมั่งมีศรีสุขหากคุณคิดจะเลือกที่ดินเปล่าเพื่อปลูกบ้านสักหลัง ก่อนอื่นคุณควรสนใจในเรื่องของพลังงานพื้นดิน ทางฮวงจุ้ยเรียกว่า “พลังชี่” เป็นลำดับแรกก่อนที่จะคิดไปถึงเรื่องการออกแบบวางแปลนพื้นที่ของบ้าน รูปแบบลักษณะบ้าน และการกำหนดตำแหน่งของห้องต่างๆ บ้านที่พักอาศัยของเรานับเป็นปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาชีวิต ซึ่งทั้งบ้านและที่ดินต่างมีความเกี่ยวพันกับพลังชี่ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้การเลือกที่ดิน กำหนดทิศทาง และการจัดวางตำแหน่งของตัวบ้านที่เหมาะสมนั้นจึงมีความสำคัญอย่างใหญ่หลวง


พลังชี่ในที่นี้ หมายถึงพลังงานที่สอดประสานกลมกลืนกันของแหล่งพลังงานสองทาง ที่มาจากการไหลเวียนของกระแสพลังงานดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวบนท้องฟ้า กับการไหลเวียนของกระแสพลังงานแม่เหล็กโลก ซึ่งเป็นพลังงานที่สร้างบรรยากาศอันละเอียดอ่อนที่เราไม่สามารถมองเห็นแต่รู้สึกสัมผัสได้ เช่น เมื่อคุณย่างก้าวเข้าไปในพื้นที่บางแห่ง หากพื้นที่ใดมีพลังชี่ที่ดี คุณจะสามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่สงบสุข สบายใจ ในทางตรงกันข้าม หากพื้นที่นั้นมีพลังชี่เสียอยู่ คุณก็จะรู้สึกหดหู่หม่นหมอง เป็นต้น ปราชญ์ชาวจีนเชื่อว่า พลังชี่ดีย่อมมีโชคลาภ จะทำให้มีสุขภาพดี อายุยืน และเจริญรุ่งเรือง ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดเราจึงมุ่งเน้นที่จะควบคุมการไหลเวียนของกระแสพลังชี่เหล่านี้ด้วยการเลือกที่ดินที่มีพลังชี่ดีดีในการปลูกบ้านนั่นเอง


หากเลือกที่ดินที่อยู่ในพื้นที่โล่งและราบเรียบ จะได้รับกระแสพลังชี่ของสายลม แสงแดดอย่างเต็มที่ จะแตกต่างจากพลังชี่ในพื้นที่ที่เป็นภูเขา ซึ่งมีอากาศชื้นหนาวเย็นกว่า ในทำนองเดียวกัน หากเลือกที่ดินที่อยู่ในหุบเขา ก็จะมีกระแสพลังชี่ของลมพัดแรง เวลาฝนตกก็จะมีน้ำไหลท่วมได้ง่าย รวมทั้งมีดินถล่มรุนแรง ก็จะแตกต่างจากพลังชี่บนที่ราบสูง ที่จะมีบรรยากาศของการไหลเวียนพลังชี่ที่เหมาะสมกว่า หมายความว่า รูปทรงของพื้นที่ดินแต่ละลักษณะนั้น จะมีประเภทของพลังชี่เฉพาะอย่าง กระแสชี่ที่ไม่เหมาะสมจะมีอิทธิพลที่ไม่ดีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที่นั้นๆ โดยตรง อาจก่อให้เกิดความผิดปกติแก่ร่างกายและจิตใจ ส่งผลต่อกระบวนการคิดมีความวิตกกังวลเป็นระยะๆ แม้กระทั่งความกระวนกระวายที่เต็มไปด้วยความตึงเครียด ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงเจ็บป่วยง่าย อ่อนเพลียอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน นอนหลับยาก การงานการเงินไม่ดี การเรียนไม่สำเร็จ ขัดแย้งในหมู่คณะ และการดำรงชีวิตแย่ลง


ดิฉันขอแนะนำวิธีการง่ายๆ 5 ข้อ ในการเลือกที่ดินเพื่อปลูกบ้านพำนักอาศัยที่อยู่แล้วเกิดโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองมั่งมีศรีสุขกันค่ะ

1) ตรวจสอบเจ้าของเดิม

......ก่อนจะตัดสินใจซื้อที่ดิน ควรเลือกเจ้าของเดิมที่มีพลังดีไว้ก่อน เพราะพลังชี่เดิมจะติดอยู่ ด้วยการตรวจสอบเจ้าของเดิมว่าเป็นอย่างไร เช่น มีชีวิตความเป็นอยู่เจริญรุ่งเรืองดี ร่ำรวย หรือมีปัญหาชีวิตเสื่อมถอย เจ็บป่วยร้ายแรง มีคดีความ เป็นต้น

2) ทดสอบความรู้สึกของตนเอง

......ทำตัวสบายๆ แล้วเดินไปบนที่ดินที่คุณสนใจจะซื้อ หลับตาแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆ จากนั้นให้ถามตัวเองว่า คุณรู้สึกอย่างไร หากคุณรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจในขณะที่กำลังเดินอยู่ ก็แสดงว่าที่ดินนั้นแผ่พลังชี่ที่ดีออกมา แต่ถ้าคุณรู้สึกไม่ค่อยดี หรือเกิดอาการเหนื่อยอ่อนไม่นานหลังจากที่เดินอยู่บนผืนดินนั้น ก็ไม่ควรซื้อหรือปลูกบ้านบนที่ดินผืนนั้น

3) ดูสี ดมกลิ่น ลักษณะของดิน

......ดูสีของดินในพื้นที่ หากดินมีสีออกเฉดแดงหรือสีเหลืองจะมีพลังชี่ดีกว่าดินที่มีสีออกเทา คุ้ยดินที่อยู่ตอนบนออกมาแล้วหยิบดินที่อยู่ข้างใต้มาดมกลิ่น ดินที่ดีควรจะมีกลิ่นสดหอมซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ทำให้เกิดพลังชี่ดินที่ดี หากมีกลิ่นออกเหม็นเน่าแสดงว่าเป็นดินที่มีพลังชี่เสีย หลีกเลี่ยงที่ดินที่ชื้นแฉะมากหรือมีเนื้อดินที่อ่อนยวบเกินไป แสดงให้รู้ว่าที่ดินผืนนั้นมีแนวโน้มที่จะมีน้ำท่วมขัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงที่ดินที่แห้งแข็งแตกเกินไป จนถึงขนาดที่ปลูกต้นไม้ไม่ได้เพราะขาดน้ำและถูกแดดเผา หากเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ปรับสภาพพื้นดินให้เหมาะสมก่อนสร้างบ้าน

4) สำรวจสิ่งแวดล้อมภายนอก

......สำรวจสิ่งแวดล้อมภายนอกรอบๆ พื้นที่ดินว่ามีสิ่งปลูกสร้างหรือลักษณะภูมิประเทศที่ดูคุกคาม หรือมีพลังชี่ที่ไม่เป็นมงคลเข้ามากระทบในพื้นที่โดยตรงหรือไม่ เช่น มีสะพานโค้งตีจาก มีถนนพุ่งตรงเข้าบ้าน มีสุสาน โรงพยาบาล สถานีตำรวจ โรงฆ่าสัตว์ เสาไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์ เสาส่งสัญญาณที่มีคานขนาดใหญ่ไขว้กันไปมา หรือมีมุมแหลมของตึก รั้ว หรือกำแพง ที่มีรูปทรงแหลมชี้เข้ามา หรือมีตึกสูงใหญ่ตั้งล้อมพื้นที่ ตำแหน่งที่ดินตั้งอยู่ตรงทางตัน มีสายน้ำโค้งออกจากบ้าน มีต้นไม้ใหญ่แห้งตายอยู่นอกบ้าน และไม่ควรสร้างบ้านอยู่บริเวณเชิงเขา สิ่งเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดพลังชี่เสียเข้ามาในพื้นที่ โดยตรงส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านกำลังถูกต้อนให้จนมุม และมีร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยง่าย โกรธง่าย ใจร้อน ชอบวิตกกังวล มีความกดดันด้านจิตใจ หดหู่เศร้าหมอง ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เห็นแก่ตัว รวมทั้งมีปัญหาการงานการเงินติดขัดด้วย

5) รูปทรงที่ดิน

......ที่ดินรูปทรงสมมาตรจะมีกระแสพลังชี่ไหลเวียนอย่างสม่ำเสมอนับเป็นรูปทรงที่ดีที่สุด เช่น รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กับรูปทรงจัตุรัสที่มีทิศเท่ากันหมด ทั้งสองรูปทรงนี้สื่อถึงความเป็นระเบียบ ความมั่นคง การจะหาที่ดินรูปทรงสมมาตรนั้นก็ไม่ได้ง่ายเลย แต่คุณก็ควรมองหารูปทรงที่ดีประเภทนี้ไว้ และที่ดินที่เป็นรูปทรงตัวอักษร ”T” กับ ”L” ก็สามารถแบ่งที่ดินออกเป็น 2 ส่วน ให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นใหม่ได้เช่นกัน ส่วนที่ดินรูปทรงสามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยมคางหมู จะมีการไหลเวียนของกระแสพลังชี่ที่ไม่สม่ำเสมอ ควรหลีกเลี่ยงถือว่าไม่เป็นมงคล


นอกจากเรื่องรูปทรงที่ดินแล้ว รูปทรงของบ้านก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันในเรื่องการไหลเวียนของกระแสพลังชี่ที่มีความสอดประสานกลมกลืนกัน บ้านที่มีรูปทรงสมมาตรจะมีกระแสพลังชี่ไหลเวียนอย่างสม่ำเสมอนับเป็นรูปทรงที่ดีที่สุด บ้านที่มีรูปทรง ”T” กับ ”L” และ “H” และบ้านที่มีมุมเว้าแหว่ง ถือว่าเป็นบ้านที่มีพลังชี่ไม่ดี จะนำเคราะห์ร้ายมาสู่ผู้อยู่อาศัยทุกคน อย่างไรก็ตาม บ้านที่มีรูปทรงไม่เป็นสมมาตรเนื่องจากมีมุมขาดหายไป ก็ยังสามารถทำการแก้ไขได้ โดยใช้ต้นไม้ แสงไฟ รูปปั้นประดับสวน หรือรั้วมาใช้ในมุมเหล่านี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างทำให้เกิดพลังชี่ที่ดีขึ้นได้


การให้ความสนใจกับพลังงานต่างๆ บนโลก ทำให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับพลังงานของจักรวาลได้ ซึ่งพลังงานหรือพลังชี่เหล่านี้มีอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็ก คลื่นสายลม แสงแดด ดวงดาวบนท้องฟ้า รูปของน้ำ และพื้นดิน กระแสพลังชี่นี้จะไหลเวียนอยู่ภายในโลก ไหลผ่านโลก และไหลเวียนอยู่รอบโลก ดังนั้น หากคุณสามารถเลือกพื้นที่ดินปลูกบ้านที่มีพลังชี่ดีได้อย่างถูกต้อง ย่อมหมายความว่า โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งมีศรีสุข ได้มาเยือนคุณแต่แรกเริ่มแล้วจะคงอยู่กับคุณตลอดไปอย่างยั่งยืนค่ะ

 

ขอขอบคุณ : การเงินธนาคาร คอลัมน์เกร็ดฮวงจุ้ย ฉบับพิมพ์กุมภาพันธ์ 2563

22 views

Comments


IMG_4545.JPEG
ThreeColourEggPosterV2.png
หนังสือฮวงจุ้ยกับโชคชะตา ปีฉลู ธาตุทอง 2021 โดย อ. กชกร พรมไชย
ปฎิทินฤกษ์ดี ปีฉลู 2021
หนังสือฮวงจุ้ยกับโชคชะตา
ปีฉลู ธาตุทอง 2021
bottom of page